Archive for the 'List of committee' Category

AJK List 2019

January 19th, 2019

Guru Penasihat:Cikgu Quah Yee Hooi,Cikgu Nuruljanah Binti Mat Desa

Pengerusi: Goh Xin Ying K3F

Naib Pengerusi:Ong Zhi Qing K3I

Setiausaha: Sherlyn Kuan Sin Ling K3H

Naib Setiausaha: Jesslyn Yeap Tze Ying K2C

Bendaharri: Tan Pei Earn-Nicole K2C

Ketua Projek Hijau: Lim Kai Yan K1G

List of Committee 2017

February 12th, 2017

Pengerusi:Tan Sheau Yi S5B

Naib Pengerusi:Khor Zhi Wen S4A

Setiausaha:Lim Xin Yi S5D

Naib Setiausaha:Lau Zi Wei K3D

Bendahari:Chan Khai Jiat S4C

Naib Bendahari:Goh Xin Ying K1G

Wakil Sesi Pagi:Yeoh Hui Koon S5B

Wakil Sesi Petang:Edeline Tong May Zhia S4I

Ketua Projek Hijau:Ong Zhi Qing K1L

 

Guru penasihat:

Cikgu Quah Yee Hooi

Cikgu Nuruljanah

List of committee 2016

January 31st, 2016

 

Pengerusi : Tan Sheau Yi  S4A

Naib Pengerusi : Kang Xin Thean  S5C

Setiausaha : Lim Xin Yi  S4E

Penolong  Setiausaha: Chan Khai Jiat  K3D

Bendahari : Khor Zhi Wen  K3A

Penolong  Bendahari : Yeoh Hui Koon S4A

Wakil F5 : Liu Hui Cian S5E

Wakil F3 : Edeline Tong May Zhia  K3K

Wakil F2 : Lim Sze Jin  K2L

 

Guru Penasihat : 

Cikgu Quah Yee Hooi

Cikgu Farah Wahida binti Rusli

 

List of committee 2015

January 20th, 2015

Pengerusi                 : Tan Sheau Yi                 K3B

Naib Pengerusi       : Chan Qi Yong                K3A

Setiausaha               : Edeline Tong                 K2K

Naib Setiausaha     : Liu Hui Cian                  S4F

Bendahari               : Cheng Pei Yun               K2L

Naib Bendahari      : Chan Khai Jiat              K2E

Wakil Form 1          : Lim Sze Jin                    K1I

Wakil Form 2          : Khor Zhi Wen               K2A

Wakil Form 3          : Yeoh Hui Koon             K3A

Wakil Form 4          : Callie Ng                        S4B

 

Guru Penasihat        : Cikgu Quah Yee Hooi

List of Committee 2014

April 8th, 2014

Pengerusi                : Jemmima Lim Sing Yee        S5A

Naib Pengerusi         : Chan Qi Yong                    K2A

Setiausaha              : Lydia Tan                         S5B

Naib Setiausaha       : Yap Jia Hui                        K2D

Bendahari               : Charmaine Yeap                 S5I

Naib Bendahari         : Liu Hui Cian                       K3E

Wakil Pagi               : Yeoh Hui Ping                    S5D

Wakil Petang           : Tan Sheauyi                      K2B

 

Guru Penasihat        : Cikgu Quah Yee Hooi

This site is protected by Comment SPAM Wiper.